U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PROJECTFONDS VOOR VRIJESCHOLEN ZUID-LIMBURG

STICHTING PVL 

1. (Pilotproject). Mini-dramakamp klas 9 VSP-Heerlen (september 2020).

Een ouderinitiatief. Dramales is onlosmakelijk verbonden met vrijeschoolonderwijs. Deze lessen konden door corona sinds maart 2020 niet meer gegeven worden. Daarnaast verviel het jaarlijkse eindkamp door corona. Ouders hadden het initiatief genomen voor een tweedaags kamp dat in teken stond van drama. Aan PVL werd ondersteuning gevraagd. De PVL heeft de kosten van inhuur van dramadocenten gesubsidieerd, alsmede de extra kosten die gemaakt moesten worden vanwege de wettelijke verplichte voorzorgsmaatregelen. In totaal is € 1.401,85 geschonken.

 

2.Promotiefilm Vrijeschool Parkstad (december 2020)

Aangezien het duidelijk was dat vanwege Corona de normale open dag voor geïnteresseerde basisschool leerlingen zou komen te vervallen, heeft de school een voorlichtingsfilm laten maken: "Vrijeschool Parkstad: Laat je zien". Aan PVL werd gevraagd de externe kosten van het ingeschakelde mediabadrijf te subsidiëren. In totaal werd € 1.981,39 geschonken.  De gemaakte film is hier te bekijken.

 

3. Promotiewebsite "ouders voor ouders VSP”. (januari 2021)

Een initiatief gestart door ouders van leerlingen op de VSP te Heerlen om meer bekendheid te geven aan het onderwijs dat op de VSP wordt gegeven, zijnde het maken van een informatiewebsite “van ouders voor ouders”. De ouders zorgden voor de content, aan PVL werd gevraagd de externe kosten verbonden aan het maken van de website te sponsoren, alsmede de kosten van een advertentiecampagne via Facebook. In totaal werd € 2.171,57 geschonken. De website is hier te bezoeken.

 

4. Live registratie open dag Bernard Lievegoed College (januari 2021).

Omdat vanwege corona de open dag niet door kon gaan, heeft het BLC gekozen voor een online versie van de open dag. Aan PVL  werd gevraagd de kosten van het extern ingehuurde productiebedrijf te subsidiëren. In totaal werd een bedrag van € 3.454,55 geschonken. De gehele open dag is via deze link te raadplegen.

 

5. Aanschaf professionele apparatuur AV-team BLC (maart 2021)

Op BLC worden veel evenementen georganiseerd die technische ondersteuning vragen. In het verleden werd dit op ad-hoc basis uitgevoerd, waarbij regelmatig externe hulp werd ingeschakeld en ingekocht. De school wil nu het aanwezige Audio-visuele team (AV-team) professionaliseren door er een vaste coördinator op te zetten en leerlingen er meer bij te betrekken, zodat dit naast ondersteuning ook een leerfunctie voor de betreffende leerlingen heeft. Het team wilde daarvoor graag professionele opname apparatuur aanschaffen, zodat producties van een hoogstaand niveau gemaakt konden worden. Aan PVL werd gevraagd de aan te schaffen apparatuur te schenken, het betroffen 3 professionale camera’s met statieven en bekabeling, een computer voor de regie, een videomixer en een router.  In totaal is hiervoor een bedrag van € 10.230,29 geschonken. 

 

6. Aanleg schooltuin Bernard Lievegoed College (2e helft 2021).

De school wilde van het (kale) schoolplein een prettigere verblijfsomgeving maken die ook meer past bij het vrijschoolonderwijs. Het betrof onder meer de aanleg van een pluktuin, struiken, bomen en een “chillplaats”. In totaal is hiervoor een bedrag van € 5.977,75 geschonken.

 

7. Sponsoring teambuilding BLC (september 2021).

Een groep docenten van BLC wilde deelnemen aan de Obstacle run in Sittard en wel in een t-shirt met opdruk van BLC logo. De stichting heeft de kosten van de t-shirts bekostigd, het betrof een bedrag van € 305,77.

blcrun1
 
8. Kunstwerk ter gelegenheid van het afscheid van de schoolleidster van de Vrije school Parkstad (juni 2022).
 
De schoolleidster die in 2014 gestart is met de Vrijeschool Parkstad - met één klas 7 - is in 2020 vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gestopt. Zij heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de school, vooral de sfeer binnen de school - de belangrijkste reden dat nieuwe leerlingen voor de VSP kiezen. Daarom werd zij terecht de "cultuurdraagster" van de school genoemd. Ter herinnering en als dank voor het vele werk dat zij voor de school heeft verzet heeft het bestuur van de PVL besloten haar een kunstwerk te schenken, gemaakt door de in de vrijeschool bekend zijnde kunstenaar Rik ten Cate. De hieraan verbonden kosten bedroegen € 1.000,=