Home Page

Welkom op de site van stichting Projectfonds Vrijescholen Zuid-Limburg, kortweg stichting PVL.


De PVL biedt financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die op enigerlei wijze een binding hebben met  één van de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg, zijnde het Bernard Lievegoed College (BLC) in Maastricht en de Vrijeschool Parkstad in Heerlen (VSP).


Op deze site leest u wat de criteria zijn om in aanmerking te kunnen komen, alsmede hoe een aanvraag voor financiele ondersteuning kan worden ingediend.


De PVL heeft de zogenaamde ANBI-status van de belastingdienst ontvangen en is gevestigd op het adres van het Bernard Lievegoedcollege in Maastricht, Nijverheidsweg 25 - 6227 AL Maastricht

©  PVL 2020