U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PROJECTFONDS VOOR VRIJESCHOLEN ZUID-LIMBURG

STICHTING PVL 

Welkom op de site van stichting Projectfonds Vrijescholen Zuid-Limburg, kortweg stichting PVL.

 

De PVL biedt financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die op enigerlei wijze een binding hebben met één van de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg, zijnde het Bernard Lievegoed College (BLC) in Maastricht en de Vrijeschool Parkstad in Heerlen (VSP) en die het onderwijs op een van beide scholen direct of indirect ten goede komt.

 

Op deze site leest u wat de criteria zijn om in aanmerking te kunnen komen, alsmede hoe een aanvraag voor financiele ondersteuning kan worden ingediend.

 

De PVL heeft de zogenaamde ANBI-status van de belastingdienst ontvangen en is gevestigd op het adres van het Bernard Lievegoedcollege in Maastricht, Nijverheidsweg 25 - 6227 AL Maastricht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring van de PVL. 

Website: er worden geen gegevens verzameld van bezoekers van de website. Mochten er toch zogenaamde „cookies” als gevolg van het bezoeken van de site op de computer van de bezoeker worden geplaatst, worden deze enkel gebruikt voor statistische doeleinden en het verbeteren van het gebruiksgemak van deze site. 

Overig: de stichting registreert enkel gegevens van derden die noodzakelijk zijn om haar statutaire doelstellingen uit te kunnen oefenen en de gelden te beheren dan wel waartoe zij volgens wettelijke regels verplicht is. In het geval er een contract tussen een derde en de stichting wordt gesloten inzake een schenking, worden enkel de voor de schenking relevante gegevens opgeslagen. De opslag vindt plaats op een beveiligde website, waar alleen de bestuursleden toegang toe hebben. Gegevens van schenkers worden op geen enkele wijze gedeeld met derden.