U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PROJECTFONDS VOOR VRIJESCHOLEN ZUID-LIMBURG

STICHTING PVL 

AANVRAGEN

Wilt u een project of activiteiten ontplooien en subsidie aanvragen bij de PVL. Vul dan het aanvraagformulier in inclusief de bijlage:

Hier het formulier inclusief bijlage in .pdf

Hier het formulier in .docx  en hier de bijlage in .docx

(vul het bij voorkeur in met uw computer en niet met pen. Als u met de bijlage niet uit de voeten kunt, kunt u ook een eigen bijlage meesturen). 

Stuur het vervolgens in aan het emailadres secretaris@stichtingpvl.nl.

U zult vervolgens een ontvangstbevestiging ontvangen. Wij zullen vervolgens proberen zo snel mogelijk een beslissing te nemen op uw aanvraag, maar hou er rekening met een doorlooptijd van ten minste 3 weken.

Mochten uw aanvraag gehonoreerd worden, dan krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht en dient u een acceptatieverklaring waarin de voorwaarden staan te ondertekenen voor akkoord. 

 

SPELREGELS

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient een project aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Er dient te allen tijde een link te zijn met óf het BLC te Maastricht óf de VSP te Heerlen.
  • In de naamgeving van het project en de eventuele communicatie naar de buitenwereld dient altijd de naam van de betrokken school vermeld te worden.
  • Salariskosten van projectleiders/-uitvoerders komen niet voor subsidie in aanmerking (de kosten van in te huren derden in beginsel wel, mits zij ten hoogste een markconform tarief hanteren).
  • Van alle kosten die gesubsidieerd worden dienen facturen / betalingsbewijzen overgelegd te worden voordat de subsidie wordt uitgekeerd.
  • In beginsel wordt de subsidie achteraf uitgekeerd. Indien dit voor de subsidieaanvrager tot problemen leidt kan eventueel wel aan in te huren derden een verklaring worden afgegeven dat subsidie wordt verleend, waarbij het mogelijk is dat afgesproken wordt dat de PVL de kosten van die derden rechtstreeks betaalt nadat die zijn ingehuurde activiteiten conform afspraak heeft uitgevoerd.