Over de pvl / ANBI gegevens

De statutaire doelstelling :

"Het doel van de stichting is het in algemene zin bevorderen van de uitgangspunten en het gedachtengoed van de grondslag van het vrijeschoolonderwijs en de vrije school gemeenschap in Zuid-Limburg, een en ander in meest brede zin van het woord.    

De stichting tracht dit doel met name te bereiken door: het stimuleren en financieren van projecten die worden uitgevoerd voor, door of met één van de scholen voor voortgezet vrijeschool onderwijs in Maastricht en Heerlen, zijnde het Bernard Lievegoed College en de Vrijeschool Parkstad. En dan met name het stimuleren en financieren van projecten die zich richten op (natuur)educatie, kunst, cultuur, milieu, natuur, duurzaamheid, recreatie, ambacht en welzijn."


Samenstelling bestuur:

Aernout Henny - voorzitter

Nathalie Nagy - secretaris

Marc Hermans - penningmeester

Richard Besemer - vice-voorzitter

De bestuursfunctie is conform de statuten een onbezoldigde functie.


Beleidsplan

Het bestuur heeft een beleidsplan voor de komende 2 jaar vastgesteld. Dit kunt u hier raadplegen.


ANBI status.

De stichting heeft van de belastingdienst de ANBI status gekregen. Dit houdt in dat schenkingen aan de PVL aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat schenkingen van PVL niet belast zijn bij de ontvanger, mits de schenking conform de doelstelling van de PVL is. 

De ANBI-status kunt u hier controleren (u komt op een zoekmachine van de belastingdienst, vul daar in “stichting projectfonds” en de gegevens van de PVL worden zichtbaar).

Het RSIN nummer (van de belastingdienst) is 8615.68.473


Jaarverslagen.

Op deze pagina zal de PVL jaarverslagen publiceren van de afgesloten boekjaren. Het eerste jaarverslag zal verschijnen in de binnen zes maanden na afsluiting van het eerste boekjaar en wel uiterlijk op 1 februari 2022.

Adres:

Nijverheidsweg 25 - 6227 AL Maastricht (Bernard Lievegoed College)

Contact

Het bestuur is bereikbaar via secretaris@stichtingpvl.nl

©  PVL 2020