Achtergrond

Ontstaan van de PVL.

Het BLC in Maastricht en de VSP in Heerlen worden al sinds hun oprichting financieel ondersteund door Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL). De reden hiervoor is dat - net als bij alle andere vrijescholen in ons land - de overheidsbekostiging onvoldoende is om een volwaardig vrijeschoolaanbod op te scholen aan te kunnen bieden. De scholen gebruiken het geld dat zij van de VVL ontvangen om ongesubsidieerde vrijeschool vakken (kunst, smeden, houtbewerken, textiele vormen, drama) mogelijk te maken, docenten in het vrijeschoolonderwijs op te leiden en te coachen en om de extra kosten te dekken die verbonden zijn aan het splitsen van de klassen voor de typische vrijeschool vakken

De VVL had daarnaast in de afgelopen jaren langzaam een vermogen opgebouwd dat als bestemming had het verrijken van de te verwachten nieuwbouw voor het BLC met een uitgebreide aula met podium waar voorstellingen gegeven zouden kunnen worden. Dit omdat een dergelijke faciliteit heel belangrijk is voor een vrijeschool en omdat verwacht werd dat dit niet vanuit de overheidsbekostiging gerealiseerd zou kunnen worden.

Het afgelopen jaar is echter duidelijk geworden dat een geplande nieuwbouw voor het BLC de komende jaren niet meer te verwachten is, als het al doorgaat. Te lang en te onzeker om daarvoor het vermogen nog langer aan te houden. Daarom heeft de VVL ervoor gekozen het vermogen te gebruiken om door middel van financiering projecten en activiteiten mogelijk te maken die door of met een van beide scholen uitgevoerd worden.

Aangezien dit wezenlijk verschilt van de kernactiviteit van de VVL - zijnde het onderwijs zélf te financieren en te versterken - is vanwege de transparantie en duidelijk ervoor gekozen om voor dit doeleind een separaat fonds in het leven te roepen, wat uiteindelijk de PVL is geworden. De PVL is sinds begin schooljaar 2020-2021 actief.
©  PVL 2020