Over de pvl

Samenstelling bestuur:

Aernout Henny - voorzitter

Nathalie Nagy - secretaris

Marc Hermans - penningmeester

Richard Besemer - vice-voorzitter

De bestuursfunctie is conform de statuten een onbezoldigde functie.


Beleidsplan

Het bestuur heeft een beleidsplan voor de komende 2 jaar vastgesteld. Dit kunt u hier raadplegen.


ANBI status.

Voor de stichting wordt een ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst. Zodra bekend is dat die verkregen is, zal hier meer informatie - onder andere het rsin nummer - worden gepubliceerd.

Het RSIN nummer (van de belastingdienst) is 8615.68.473


Jaarverslagen.

Op deze pagina zal de PVL jaarverslagen publiceren van de afgesloten boekjaren. Het eerste jaarverslag zal verschijnen in de binnen zes maanden na afsluiting van het eerste boekjaar en wel uiterlijk op 1 februari 2022.


Contact

Het bestuur is bereikbaar via secretaris@stichtingpvl.nl

©  PVL 2020