Home Page

Welkom op de site van stichting Projectfonds Vrijescholen Zuid-Limburg, kortweg stichting PVL.


De PVL biedt financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die op enigerlei wijze een binding hebben met  één van de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg, zijnde het Bernard Lievegoed College (BLC) in Maastricht en de Vrijeschool Parkstad in Heerlen (VSP).


Op deze site leest u wat de criteria zijn om in aanmerking te kunnen komen, alsmede hoe een aanvraag voor financiele ondersteuning kan worden ingediend.


De PVL heeft de ANBI-status van de belastingdienst aangevraagd, om zo schenkingen aan de PVL fiscaal aftrekbaar te laten zijn.

©  PVL 2020